Política de privadesa i Protecció de dades

Mireia Crea t’informa sobre la seva Política de Privadesa respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser demanats per la navegació o contractació de serveis a través d’aquest lloc web.

En aquest sentit, Mireia Crea garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de Garantia de Drets Digitals (LOPD GDD) . Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació d’aquesta Política de Privadesa així com les condicions incloses a l’Avís Legal.

 

Responsable del tractament de les teves dades personals

Identitat del responsable:

Mireia Serra Poch
Nom comercial: Mireia Crea
NIF/CIF: 52594923H
Correu electrònic: info@mireiacrea.com
Activitat: comerç al detall de làmines il·lustrades
Lloc web: mireiacrea.com

 

Principis aplicats en el tractament de les teves dades personals

 

En el tractament de les teves dades personals, Mireia Crea aplicarà els principis següents que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

Principi de licitud, lleialtat i transparència: Mireia Crea sempre requerirà el consentiment pel tractament de les teves dades personals que pot ser per a una o diverses finalitats específiques sobre les quals t’informarà prèviament amb absoluta transparència.

Principi de minimització de dades: Mireia Crea et sol·licitarà només les dades estrictament necessàries per a la finalitat o fins que les sol·licita.

Principi de limitació del termini de conservació: Les dades es mantindran durant el temps estrictament necessari per a la fi o fins del tractament. Mireia Crea t’informarà del termini de conservació corresponent segons la finalitat. En cas de subscripcions, Mireia Crea revisarà periòdicament les llistes i eliminarà aquells registres inactius durant un temps considerable.

Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de manera que la seva seguretat, confidencialitat i integritat estigui garantida. Has de saber que Mireia Crea pren les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels usuaris per part de tercers.

 

Obtenció de dades personals

 

Per navegar per aquest lloc web no cal que facilitis cap dada personal. Els casos en què sí que proporciones les teves dades personals són els següents:

En contactar a través dels formularis de contacte o enviar un correu electrònic.

En comprar algun dels articles de la botiga.

En cas de creació d’un perfil d’usuari.

 

Els teus drets

 

Mireia Crea t’informa que sobre les teves dades personals tens dret a:

  • Sol·licitar l’accés a les dades emmagatzemades
  • Sol·licitar una rectificació o la cancel·lació
  • Sol·licitar la limitació del tractament
  • Oposar-te al tractament
  • Sol·licitar la portabilitat de les teves dades

L’exercici d’aquests drets és personal i per tant l’ha d’exercir directament l’interessat, sol·licitant-ho directament a Mireia Crea, cosa que significa que qualsevol client, subscriptor o col·laborador que hagi facilitat les seves dades en algun moment pot adreçar-se a Mireia Crea i demanar informació sobre les dades que té emmagatzemades i com les ha obtingut, sol·licitar-ne la rectificació, sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals, oposar-se al tractament, limitar-ne l’ús o sol·licitar la cancel·lació d’aquestes dades als fitxers de Mireia Crea.

Per exercitar els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat i oposició heu d’enviar un correu electrònic a info@mireiacrea.com, juntament amb la prova vàlida en dret com una fotocòpia del DNI o equivalent.

Teniu dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considereu que el tractament de dades personals que us concerneixen infringeix el Reglament.

 

Finalitat del tractament de les dades personals

 

En aquesta pàgina tractem la informació que ens facilites per tal de prestar el servei sol·licitat i fer-ne la facturació.

Mireia Crea sol·licita dades personals entre les que poden estar: nom i cognoms, adreça de correu electrònic, número de telèfon i adreça amb la finalitat de prestar el servei sol·licitat, enviar un article i per donar resposta als teus missatges, dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa al lloc web, els serveis que es presten a través del mateix, el tractament de les teves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos en aquest lloc web, així com qualsevol altra consulta que puguis tenir.

 

Política de cookies

 

Perquè aquest lloc web funcioni correctament heu d’utilitzar cookies, que és una informació que s’emmagatzema al vostre navegador web.

 

Legitimació per al tractament de les teves dades personals

 

La base legal per al tractament de les vostres dades és: el consentiment. Per contactar amb Mireia Crea, subscriure’t a un butlletí o fer comentaris en aquest lloc web has d’acceptar aquesta Política de Privadesa.

 

Exactitud i veracitat

 

Et compromets a què les dades facilitades a Mireia Crea siguin correctes, completes, exactes i vigents, així com a mantenir-les degudament actualitzades. Com a usuari del lloc web ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis al lloc exonerant Mireia Crea de qualsevol responsabilitat al respecte.

 

Acceptació i consentiment

 

Com a Usuari del lloc web declares haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptes i consents el tractament dels mateixos per part de Mireia Crea en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Privadesa.

 

Drets de propietat intel·lectual

 

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Mireia Crea. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual titularitat de Mireia Crea.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent-hi estructura, selecció, ordenació i presentació) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals on Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

La llei de propietat intel·lectual espanyola especifica que la compra de l’obra atorga al comprador la propietat del suport físic que conté l’obra però no adquireix en cap concepte la propietat intel·lectual de l’obra mateixa. La reproducció i la distribució és un dret exclusiu de l’autor.